Προστασία της Ιδιωτικής ζωής 

Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΧΑΡΑΚΤHΡΑ

των χρηστών που συμβουλεύονται τον παρόντα ιστότοπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

 

Αυτή η σελίδα περιγράφει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τις μεθόδους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται κατά την διάρκεια της περιήγησης στον παρόντα Ιστότοπο www.birth.it ή παρέχονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων με τη συμπλήρωση εντύπων και διευθύνσεων επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν άλλους ιστοτόπους, σελίδες ή διαδικτυακές υπηρεσίες η πρόσβαση στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνδέσμων υπερκειμένου που δημοσιεύονται ενδεχομένως στον ιστότοπο αλλά αναφέρονται σε πηγές εκτός του παρόντος ιστοτόπου.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Original Birth S.p.A., με έδρα στο Pignataro Maggiore (Caserta), Strada Statale Appia Km 192.500 Zona ASI - ΑΦΜ 01539491215 - Email birth@birth.it.

 1. Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται - Σκοποί - Νομική βάση
  1. ΕΝΤΥΠΟ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” - Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων με τη συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων επικοινωνίας. Η ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις επικοινωνίας, καθώς και η συμπλήρωση και προώθηση των εντύπων του παρόντος ιστοτόπου, συνεπάγονται την απόκτηση των δεδομένων επικοινωνίας του αποστολέα, καθώς και όλων των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις κοινολογήσεις.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας, για μία περίοδο διατήρησης που δεν υπερβαίνει αυτήν που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

   1. Σκοπός: η απάντηση στα αιτήματα που αποστέλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Νομική Βάση: έννομο συμφέρον, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την απάντηση στα αιτήματα∙ για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

 

   1. Σκοπός: αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι κοινολογήσεις αυτές μπορεί να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων) ή μέσω άλλων καναλιών, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, κανονικό ταχυδρομείο, φαξ, μηνύματα κειμένου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική Βάση: συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

  1. ΕΝΤΥΠΟ "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ" - Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων με τη συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο. Η προαιρετική, ρητή και εκούσια εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο που υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο, συνεπάγεται την απόκτηση των δεδομένων επικοινωνίας του αποστολέα.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον ακόλουθο σκοπό και σύμφωνα με τη σχετική νομική βάση επεξεργασίας, για μία περίοδο διατήρησης που δεν υπερβαίνει αυτήν που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

   1. Σκοπός: αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ.

Νομική Βάση: συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων – Opt out: Δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης σε κάθε κοινολόγηση του ενημερωτικού δελτίου.

 

Για τη διαχείριση του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MailUp, τα δεδομένα διαβιβάζονται στον διαχειριστή της υπηρεσίας για την παροχή της ίδιας της υπηρεσίας, η επεξεργασία πραγματοποιείται με τον τρόπο που ορίζεται από την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας:

https://www.mailup.it/informativa-privacy/

 

  1. ΕΝΤΥΠΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" - Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων με τη συμπλήρωση και αποστολή των εντύπων εγγραφής ή την επαλήθευση ταυτότητας για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο. Η ρητή και εκούσια συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής ή η αποστολή του εντύπου επαλήθευσης ταυτότητας για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών συνεπάγεται την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του αποστολέα και την ταυτοποίηση του ιδίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των επιθυμητών αγορών, καθώς και των δεδομένων για την πληρωμή που έχει επιλεγεί, των πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί, για την προσυμπλήρωση των πληροφοριών πληρωμής, για την αποστολή και την τιμολόγηση.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας, για μία περίοδο διατήρησης που δεν υπερβαίνει αυτήν που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

   1. Σκοπός: η παροχή της υπηρεσίας αγοράς αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης.

 

 

  1. ΕΝΤΥΠΟ “ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ” - Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων με τη συμπλήρωση του εντύπου υποψηφιότητας και την αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου που υπάρχει στον ιστότοπο συνεπάγεται την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του αποστολέα, καθώς και όλων των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα.

Αν και η αυθόρμητη αποστολή βιογραφικού σημειώματος δεν απαιτεί συγκατάθεση για την επεξεργασία "απλών δεδομένων", παραμένει απαραίτητη η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (δηλαδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις ή οργανώσεις θρησκευτικού, φιλοσοφικού, πολιτικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν την κατάσταση της υγείας και τη σεξουαλική ζωή), τα οποία μπορεί να περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο υποψήφιος ενημερώνεται ότι η εν λόγω συλλογή θα αφορά μόνο "δεδομένα ειδικών κατηγοριών" που είναι συναφή με την αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας του υποκειμένου των δεδομένων, εντός των ορίων μέσα στα οποία η απόκτηση των πληροφοριών αυτών είναι απολύτως απαραίτητη για τη δημιουργία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας και δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αριθ. 300/1970 (του ονομαζόμενου Εργατικού Κώδικα), του νόμου αριθ. 135/1990 και στους κανόνες περί ίσων ευκαιριών ή περί της καταπολέμησης των διακρίσεων. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας, για μία περίοδο διατήρησης που δεν υπερβαίνει αυτήν που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ότι με την αυθόρμητη αποστολή του εντύπου και του βιογραφικού του σημειώματος που επισυνάπτεται σε αυτό, δίνει τη συγκατάθεσή του στον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να κοινολογήσει τα απλά καθώς και τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις οντότητες και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.

   1. Σκοπός: η απάντηση στα αιτήματα που αποστέλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων μέσω του εντύπου υποψηφιότητας, η αξιολόγηση του προφίλ, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, η πρόσληψη και η επιλογή προσωπικού με στόχο τη σύναψη εργασιακής σχέσης ή συνεργασίας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Νομική Βάση: έννομο συμφέρον, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση και την απάντηση στην υποψηφιότητα∙ για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

 

  1. Δεδομένα περιήγησης στον ιστότοπο

Για τη σωστή λειτουργία του, ο παρών ιστότοπος αποκτά ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της ομαλής περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP ή των ονομάτων τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, των διευθύνσεων URI (Uniform Resource Identifier) των αιτούμενων πόρων, του ωραρίου του αιτήματος, της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, του μεγέθους του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, του αριθμητικού κωδικού που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη. Τα δεδομένα περιήγησης δεν συλλέγονται με σκοπό την ταυτοποίηση των χρηστών, αλλά με αποκλειστικό σκοπό τη συλλογή, σε ανώνυμη μορφή, στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του.

 

  1. Cookies

Τα cookies είναι συμβολοσειρές κειμένου μικρών διαστάσεων που οι ιστότοποι τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης στέλνουν στον τερματικό του εξοπλισμό (συνήθως το πρόγραμμα περιήγησής του), όπου αποθηκεύονται και στη συνέχεια μεταδίδονται στους ίδιους τους ιστοτόπους την επόμενη φορά που θα τους επισκεφθεί. Κατά την περιήγησή του σε έναν ιστότοπο, ο χρήστης μπορεί επίσης να λάβει cookies στο τερματικό του, τα οποία αποστέλλονται από διάφορους ιστοτόπους ή διακομιστές ιστού (οι λεγόμενοι "τρίτοι"), στα οποία μπορεί να βρίσκονται ορισμένα στοιχεία (όπως, για παράδειγμα, εικόνες, χάρτες, ήχοι, ειδικοί σύνδεσμοι προς σελίδες άλλων τομέων) που υπάρχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεται. Τα cookies, τα οποία είναι συνήθως παρόντα σε πολύ μεγάλο αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών και ενίοτε έχουν επίσης χαρακτηριστικά ευρείας χρονικής παραμονής, χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς: εκτέλεση ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας, παρακολούθηση συνεδριών, αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον διακομιστή κ.λπ. Συνεπώς, εν προκειμένω και για τους σκοπούς του παρόντος μέτρου, προσδιορίζονται δύο μακροκατηγορίες: “τεχνικά” cookies και cookies “κατάρτισης προφίλ”. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες λεπτομέρειες

 1. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι ακόλουθες κατηγορίες οντοτήτων ενδέχεται να λάβουν γνώση των δεδομένων σας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και οι οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένες για την επεξεργασία, που έχουν οριστεί εγγράφως από την υπογράφουσα εταιρεία, όπως οι συνεταίροι, το προσωπικό λογιστηρίου και τιμολόγησης, το προσωπικό εμπορικού τμήματος καθώς και οι σύμβουλοι, ως εξωτερικοί επεξεργαστές δεδομένων, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός του οργανισμού μας, κατόπιν επιστολής ανάθεσης και/ή σύναψης σύμβασης που επιβάλλει υποχρέωση εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, καθώς και οι οντότητες που χρειάζονται πρόσβαση στα δεδομένα για νομικές συμβουλές, για σκοπούς παρεπόμενους της σχέσης μεταξύ των μερών, όπως η εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων, στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των παρεπόμενων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

 

Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσβαση στα Δεδομένα μπορεί να έχουν και άλλες οντότητες που εμπλέκονται στην οργάνωση του παρόντος Ιστοτόπου (διοικητικό προσωπικό, προσωπικό εμπορικού τομέα, μάρκετινγκ, νομικοί, διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικές οντότητες (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας), που έχουν επίσης οριστεί, εάν είναι απαραίτητο, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των Εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

 1. Μέθοδοι επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μέσα και διαδικασίες που εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα και μπορεί να πραγματοπ&