ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Original Birth διαθέτει τις πλέον σημαντικές πιστοποιήσεις για την ποιότητα της παραγωγής της και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

 

 Αποτελούν απτή μαρτυρία των εταιρικών αξιών μας:

· Σύστημα διαχείρισης ποιότητας:  ISO 9001:2015

· Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001: 2015

· Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία:  ISO 45001:2018

· Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών: ISO/IEC 27001:2013

 

Η Original Birth είναι πιστοποιημένη κατά το νέο διεθνές πρότυπο IATF 16949:2016 - ένα απαιτητικό πρότυπο - που απαιτείται για τον εφοδιασμό εξαρτημάτων αυτοκινήτων από τους κύριους κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας εξοπλισμού πρώτης τοποθέτησης OE.

Άλλες πιστοποιήσεις μεγάλης σπουδαιότητας είναι το πιστοποιητικό EAC για τις αγορές της Οικονομικής Ένωσης Ευρασίας και το πιστοποιητικό AEO Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα που χορηγείται από την Τελωνειακή Υπηρεσία και αναγνωρίζει στην εταιρία μία προνομιακή σχέση με όλα τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, η Original Birth υιοθέτησε το μοντέλο οργάνωσης 231 επιτυγχάνοντας την αξιολόγηση νομιμότητας.