ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης ρυθμίζουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστοτόπου: https://www.birth.it/, που ανήκει στην Original Birth S.p.A. με έδρα στο Pignataro Maggiore (Caserta), Strada Statale Appia Km 192.500 Zona ASI - ΑΦΜ 01539491215 - Email birth@birth.it (εφεξής, ο "Κάτοχος").

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στον ιστότοπο και η χρήση του προϋποθέτουν ότι ο Χρήστης/Επισκέπτης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Κάτοχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιήσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης. Από την άποψη αυτή, οι αλλαγές και οι επικαιροποιήσεις θα κοινοποιούνται στους χρήστες στην αρχική σελίδα αμέσως μετά την υιοθέτησή τους και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στην παρούσα ενότητα του ιστοτόπου.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οποιοδήποτε περιεχόμενο στον παρόντα ιστότοπο, όπως: εικόνες, φωτογραφίες, διάλογοι, άρθρα, βίντεο, έγγραφα, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού του ίδιου του ιστοτόπου, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Kατόχου.

Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, έστω και μερική, του ιστοτόπου και του περιεχομένου του, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Κατόχου.

Ο χρήστης επιτρέπεται μόνο να περιηγείται και να βλέπει τον ιστότοπο καθώς και όλα τα περιεχόμενά του ακόμη και κάνοντας χρήση των σχετικών διαθέσιμων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά σχέδια που υπάρχουν στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις επιμέρους δραστηριότητες του Κατόχου, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ίδιου του Κατόχου ή των σχετιζόμενων με τον ίδιο εταιρειών.

Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να κάνει αποκλειστική χρήση των εν λόγω σημάτων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη, μη εγκεκριμένη ή/και μη σύμφωνη χρήση απαγορεύεται αυστηρά και θα έχει νομικές συνέπειες. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση των προαναφερθέντων σημάτων στον ιστότοπο με σκοπό την εκμετάλλευση του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης των σημάτων του Κατόχου.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερκειμενικές συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν. Ο Κάτοχος δεν ελέγχει ή παρακολουθεί αυτούς τους ιστοτόπους και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται το περιεχόμενο ή τη διαχείριση των δεδομένων τους με οποιονδήποτε τρόπο. Ως εκ τούτου, ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης των ιστοτόπων τρίτων και τις πολιτικές απορρήτου τους, καθώς οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου αφορούν αποκλειστικά τον παρόντα ιστότοπο.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΠΑΦΕΣ

Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 των παρόντων γενικών όρων χρήσης, είτε μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.