ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι παραγωγικές ικανότητες σε αριθμούς:

· 11 εκατομμύρια τεμάχια ετήσιας παραγωγικής ικανότητας

· 10 εκατομμύρια κινούμενα εξαρτήματα ετησίως στην βιομηχανική αποθήκη